Jeugd

VNG-standpunt

Uit het Jaarrapport Jeugdmonitor CBS 2017 blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren, ze zijn blij met hun vrienden en vriendinnen, en zijn zowel geestelijk als lichamelijk meestal gezond. Niet met ieder kind of iedere jongere in Nederland gaat het goed. Er kunnen korte of lange tijd problemen zijn in de opvoeding, waarin situaties van onveiligheid ontstaan of er kan sprake zijn van gedragsproblemen, psychische stoornissen of verstandelijke beperkingen. In 2017 ontvingen circa 392.000 kinderen jeugdhulp  (circa 6,7 procent van de jeugdigen tot 23 jaar).

VISITATIECOMMISSIE FINANCIËLE BEHEERSBAARHEID

Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein om gemeenten te ondersteunen in deze opgave.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Veel van de Global Goals richten zich op kinderen en jongeren.  Onderwijs, veiligheid, armoedebeleid en arbeidsmarktbeleid gericht op jongeren zijn enkele manieren waarop gemeenten aan deze doelen bijdragen. Vanzelfsprekend draagt ook een goede jeugdzorg bij aan een veilige omgeving voor kinderen.

Hoe zit het met de jeugdcijfers van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u als gemeente kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Deze informatie wordt verzameld door het NJi, VNG, verschillende gemeenten, Movisie en Divosa. 

Sinds oktober 2018 is Edgar Oomen aangesteld als Projectleider 16-27 bij de VNG. Hij gaat gemeenten helpen bij integrale aanpak voor kwetsbare jongeren van 16-27 jaar.