Jeugdhulp - Contactpersonen, tarieven en documenten

Contactpersonenoverzicht

  • Totaallijst adressen gemeenten start zorg en tariefinformatie (versie maart 2018)
    Om de contactpersonenlijst zo up to date mogelijk te houden heeft de VNG de lijst op de website gezet, versleuteld met een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt u in een separaat bericht toegestuurd. Wilt u de contactpersonen voor uw gemeente wijzigen? Mail dan naar lc@vng.nl

Tarieven

  • Tarieven 2018 (versleuteld met wachtwoord, de gemeentelijke contactpersonen hebben het wachtwoord. Meer info: lc@vng.nl

Thuisregio's

Een regio is een thuisregio als de volgende drie criteria cumulatief optreden:

  • Minimaal 15% van de omzet van die aanbieder voor de desbetreffende functie wordt in die regio gerealiseerd (uitgaand van omzet 2015);
  • Minimaal 10 cliënten hebben in die regio bij die aanbieder van de desbetreffende functie gebruik gemaakt;
  • De omzet van die aanbieder voor de desbetreffende functie in die regio was meer dan 100.000 euro in 2015.

Aan alle regio’s die een thuisregio zijn volgens de criteria is de vraag voorgelegd of zij thuisregio willen zijn. Dit betekent dat de regio zelf een contract sluiten voor de functie. De landelijke raamovereenkomst geldt dan niet voor die regio. Download het excel formulier voor een overzicht van de thuisregio’s voor 2018.

Download het Excel-document voor meer informatie

Documenten

Raamovereenkomsten Jeugd/Wmo 2019-2020

In 2017 heeft de VNG voor specialistische jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor zintuiglijk gehandicapten een Europese aanbesteding doorlopen. In dit overzicht is te vinden met welke partijen en functies een contract voor de periode 2019-2020 wordt gesloten.

Themapagina

Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen van het Team Landelijke Coördinatie voor gemeentelijke contactpersonen? Mail naar lc@vng.nl