DBC-pakket 2017 voor jeugd-ggz en volwassenen-ggz

Het DBC-pakket 2017, met daarin de geïntegreerde beslisboom voor jeugd-GGZ en volwassenen-GGZ is beschikbaar.

Net als in 2016 is in overleg met NZa, VNG, GGZ Nederland en ICT-leveranciers gekomen tot een geïntegreerd DBC-pakket, waarbij NZa de verantwoordelijkheid draagt voor het volwassenendeel en de VNG voor het jeugddeel.

Wel heeft de NZa gezorgd voor de DSM 5-jeugddiagnosetabel en de conversietabel. Aan het gebruik van de DSM-tabellen zit een disclaimer en copyright notice. U wordt verzocht hiervan kennis te nemen en ernaar te handelen. Lees ook de factsheet over de invoering van DSM-5.

Het hier gepubliceerde DBC-pakket met geïntegreerde beslisboom en codelijsten is nodig voor het kunnen registreren van DBC’s voor zowel jeugd-ggz als volwassenen-ggz vanaf 2017. Softwareleveranciers moeten deze documenten gebruiken voor het werkbaar houden van de DBC's vanaf 2017.

Wel is het zo, dat tussentijdse updates en kleinere wijzigingen in het volwassendeel in de NZa-tabellen niet altijd meteen worden meegenomen in dit door de VNG samengestelde pakket. Voor het volwassenendeel zijn de downloads op Werken met DBC’s te allen tijde leidend.

Op 10 november 2016 heeft de NZa voor de volwassenen-ggz een C-release uitgebracht. Op basis van deze update is een aantal tabellen voor het geïntegreerde DBC-pakket 2017 aangepast. Het betreft de volgende tabellen/documenten: activiteit, activiteit tarief, prestatiecode, tarief, zorgtype, de drie diagnosetabellen, de codelijsten en de validatieregels.

Op 23 december 2016 heeft de NZa nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Deze zijn verwerkt in de tabellen/documenten: codelijsten, diagnose, tarief ggz en activiteit tarief ggz. In het document Toelichting op aanpassingen tabellen t.b.v. jeugd-ggz' staan alle aanpassingen beschreven die hebben plaatsgevonden.

9 juni update

ZIP-bestand: alle bestanden in één

Tabellen

Nieuwe versies vanaf juni 2017

Voor de zip-bestanden moet u een unzip-programma gebruiken. Een gratis programma is hier te downloaden.

Meer informatie

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

                         zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K