DBC-pakket 2017 voor jeugd-ggz en volwassenen-ggz

Hier vindt u het DBC-pakket 2017, met daarin de geïntegreerde beslisboom voor jeugd-GGZ en volwassenen-GGZ.

Aangepaste tabellen 2018

De wijzigingen die voor 2017 voor de jeugd-ggz zijn doorgevoerd zijn ook van toepassing in 2018 (voor de beëindiging van de jeugd-dbc’s op 31 december 2017). Voor de volwassenen-dbc heeft de NZa wijzigingen doorgevoerd. Aanpassingen die voor de jeugd-dbc’s gelden t/m 31 december 2017 worden bij het inlezen van de dbc-tabellen 2018 overschreven. Om deze overschrijvingen weer teniet te doen zijn de volgende tabellen aangepast:

  • Activiteit
  • Circuit
  • Diagnose
  • D5
  • Reden sluiten
  • Zorgtype
  • Productgroep
  • Prestatiecode
  • Tarief ggz
  • codelijsten

De andere dbc-tabellen zijn te downloaden via Werken met DBCs van Nza.

ZIP-bestand: alle bestanden in één

Voor de zip-bestanden moet u een unzip-programma gebruiken. Een gratis programma is hier te downloaden.

Geïntegreerd pakket 2017

NZa, VNG, GGZ Nederland en ICT-leveranciers hebben een geïntegreerd DBC-pakket samengesteld. NZa is verantwoordelijk voor het deel voor de volwassenen-DBC's en de VNG voor het jeugddeel. Wel heeft de NZa gezorgd voor de DSM 5-jeugddiagnosetabel en de conversietabel. Aan het gebruik van de DSM-tabellen zit een disclaimer en copyright notice. U wordt verzocht hiervan kennis te nemen en ernaar te handelen. Lees ook de factsheet over de invoering van DSM-5.

Gebruik van dit pakket

Dit DBC-pakket met geïntegreerde beslisboom en codelijsten is nodig om DBC’s te kunnen registreren voor zowel jeugd-ggz als volwassenen-ggz vanaf 2017. Softwareleveranciers hebben deze documenten nodig om applicaties in te richten die het registreren van de DBC's mogelijk maken.

Wijzigingen volwassenendeel

Tussentijdse updates en kleinere wijzigingen in het volwassenendeel in de NZa-tabellen worden niet altijd meteen gewijzigd in dit VNG-pakket. Voor het volwassenendeel zijn de downloads op Werken met DBC’s altijd leidend.

Aanpassingen 2016

Op 10 november 2016 heeft de NZa voor de volwassenen-ggz een C-release uitgebracht. Op basis van deze update is een aantal tabellen voor het geïntegreerde DBC-pakket 2017 aangepast. Het betreft de volgende tabellen/documenten: activiteit, activiteit tarief, prestatiecode, tarief, zorgtype, de drie diagnosetabellen, de codelijsten en de validatieregels. Op 23 december 2016 heeft de NZa nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Deze zijn verwerkt in de tabellen/documenten: codelijsten, diagnose, tarief ggz en activiteit tarief ggz. In het document Toelichting op aanpassingen tabellen t.b.v. jeugd-ggz' staan alle aanpassingen beschreven die hebben plaatsgevonden.

Tabellen

Nieuwe versies vanaf juni 2017

Nieuwe versies vanaf december 2017

Meer informatie

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

                         zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K