Crisisdiensten voor jeugdhulp

Introductie 

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van jeugdhulp in acute situaties, waar dus onmiddellijke actie nodig is. De inrichting van een crisisdienst is essentieel. Een brochure en checklist (zie onderaan deze pagina) helpen gemeenten met deze inrichting. In het geval van crisis moet een meldpunt bekend zijn en daar moet de juiste deskundigheid aanwezig zijn voor een beoordeling van de situatie. 

  • De gemeente moet crisisopvang regelen en is er ook verantwoordelijk voor dat direct een crisisplaatsing volgt als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij een 24-uursopvang of een jeugdhulpaanbieder, afhankelijk van wat de jongere nodig heeft. Het gaat dus ook om crisisplaatsing in de GGZ.
  • Hoe de crisiszorg is geregeld is per gemeente/regio verschillend. Veel gemeenten gebruiken bestaande crisisdiensten bij de zorgaanbieders. 
  • Belangrijk is dat gemeenten bij cliënten en professionals, zoals huisartsen, de bereikbaarheid en telefoonnummers bekend maken van een spoedeisende dienst voor dringende jeugdhulp.

Goede voorbeelden

Achttien gemeenten in Noord-Holland werken vanaf juli met één crisisdienst voor cliënten tot 18 jaar. Cliënten én hulpverleners zijn gebaat met de snellere werkwijze die nu mogelijk wordt. Zorgaanbieders werken intensief onder één dak samen om snel de juiste hulp te bieden in crisissituaties.

Spoed voor Jeugd Drenthe is een samenwerkingsverband van jeugdhulporganisaties Accare, Ambiq, De Trans, GGZ Drenthe, Jeugdbescherming Noord, Promens Care, Veilig Thuis Drenthe, Jeugdhulp regio Drenthe en Yorneo. Spoed voor Jeugd Drenthe is opgezet in opdracht van en in samenwerking met de Drentse gemeenten.

Spoed voor jeugd biedt spoedeisende hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed voor jeugd zorgt ervoor dat de juiste zorgaanbieder snel in de spoedeisende situatie beschikbaar is. Spoed voor jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Onderzoek crisismeldingen

De criteria voor het bepalen of er een crisissituatie is, verschillen per gemeente. Daar waar gemeenten effectief samenwerken met het wijkteam en andere partners, vinden minder crisissituaties plaats. Dit blijkt uit het onderzoek 'Crisissituaties in de jeugdhulp'.

Asielzoekerskinderen 

Gemeentelijke crisisdiensten en Veilig Thuis werken ook voor asielzoekerskinderen. Er zijn goede afspraken over de dienstverlening voor deze kinderen én hoe deze doelgroep geïndiceerd en overgedragen wordt naar de jeugdhulpverlening. De kosten voor Veilig Thuis voor alle rechtmatig en niet rechtmatig in Nederland verblijvende kinderen zijn voor gemeenten.

Meer informatie

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K