Contractbeheer & contractmanagement

Introductie 

De decentralisaties hebben ertoe geleid dat contractmanagement een wezenlijk onderdeel werd van het sociaal domein. Hierdoor is het belang van goede contractmanagement groter. Contractmanagement speelt  een cruciale rol om de gewenste transformatie te bereiken binnen de financiële kaders, aangezien daar het zwaartepunt ligt in de aansturing van zorgaanbieders. 

Handreiking Contractbeheer en contractmanagement (VNG)

De VNG maakte een handreiking om gemeenten te helpen met hun contractbeheer. Contracten raken zoek of worden niet op tijd verlengd of beëindigd. Informatie uit contracten blijft onbenut en contracten worden niet gemanaged. In deze handreiking vindt u informatie over het registreren, bewaken en managen van contracten. Doelgroep: gemeenten die een begin willen maken met contractbeheer of contractmanagement én gemeenten die problemen hebben bij de implementatie van contractmanagement  en op zoek zijn naar praktische tips.

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

   zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K