lnzet gemeenten wetgevingsoverleg 4 december jeugd

woensdag 22 november 2017

Geachte woordvoerders,

Op maandag 4 december bespreekt u het Jeugd-deel van de begroting van Volksgezondheíd, Welzijn en Sport, voor het eerst met een nieuwe minister en in een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. ln deze brief:

  1. Geven gemeenten aan waar zij drie jaar na de decentralisatie van de jeugdzorg staan, welke ontwikkelingen en positieve voorbeelden zij in het land zien.
  2. Kaarten we knelpunten aan. ln steeds meer gemeenten spelen tekorten. We vragen u gemeenten daarin financieel tegemoet te komen.