Decentralisaties op het sociaal domein

donderdag 18 april 2013
Ledenbriefnummer: 
BABVI/U201300559

Geachte College en leden Gemeenteraad,

Met de decentralisaties op het sociaal domein krijgt u er een omvangrijk takenpakket bij. Veel van deze taken geeft u zelf lokaal vorm. Juist deze lokale organisatie, dichtbij uw inwoners, kenmerkt de kracht van gemeenten. Voor sommige van de nieuwe taken is, om voldoende uitvoeringskracht te organiseren, intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk. Daarbij neemt u zelf al lang het voortouw om vanuit de inhoud keuzes te maken over welke taken u lokaal uit wilt voeren en welke taken u in samenwerking
wilt oppakken.