Bouwstenen voor uw gemeentelijk preventiebeleid

Een belangrijk doel van de Jeugdwet is preventie. Versterking van het opgroei- en opvoedklimaat moet problemen zo veel mogelijk voorkomen. Daarnaast moeten jeugdigen en hun ouders door vroege signalering en interventie tijdig ondersteuning krijgen. Op deze pagina staan de bouwstenen waarmee u het preventiebeleid in uw gemeente kunt vormgeven.