Bevoorschotting aan zorgaanbieders

Advies VNG over bevoorschotting aan jeugdhulpaanbieders

Tot eind 2017 kopen gemeenten jeugd-ggz in met de DBC-systematiek. Vanaf 2018 mag dat niet meer. Alle gemeenten en jeugdregio’s moeten per 2018 overstappen naar één van de drie uitvoeringsvarianten. Voor aanbieders die niet op tijd kunnen overstappen zijn afspraken nodig over bevoorschotting.

De VNG voorziet risico’s als aanbieders van jeugd-ggz niet op tijd klaar zijn voor de overstap naar een uitvoeringsvariant. Dit heeft impact op het kunnen declareren en factureren van geleverde zorg door aanbieders bij de gemeenten via het iJw-berichtenverkeer.

  • Om te voorkomen dat zorgaanbieders financieel in de knel komen is het noodzakelijk dat gemeenten die aanbieders bevoorschotten.
  • De VNG biedt aanbieders de mogelijkheid om de administratie op orde te krijgen en het jaar 2018 administratief correct af te kunnen sluiten.

VNG-notitie
In een notitie voor gemeentelijke jeugdregio´s legt de VNG uit waarom bevoorschotting noodzakelijk is als 1 januari 2018 niet gehaald wordt. Ook staat in de notitie waarover gemeentelijke regio´s met aanbieders afspraken moeten maken.

Tijdig declareren en betalen

2015 was een transitiejaar. In de transitieperiode hebben gemeenten vorig jaar jeugdinstellingen voorafgaand aan de hulpverlening betaald, ofwel bevoorschot. Dat doen gemeenten nu niet altijd meer. De overgangsperiode is immers voorbij en er moet worden overgegaan op een normaal betalingsregime. Cruciaal is dat aanbieders tijdig declareren en dat gemeenten tijdig betalen. 

Handreiking
Veel gemeenten stappen in 2016 over van bevoorschotting naar betaling achteraf, dus ná levering van de jeugdhulp. VNG en Transitie Autoriteit Jeugd krijgen regelmatig signalen dat de overgang naar betaling achteraf tot problemen leidt bij instellingen. Daaarom hebben we een actualisatie opgesteld bij de in 2014 verschenen handreiking. In deze actualisatie vindt u tips en adviezen om de overgang naar betaling achteraf goed af te spreken en zorgvuldig te laten verlopen.