Beleidsinformatie Jeugd

Informatieprotocol

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen leveren beleidsinformatie voor gemeenten aan het CBS via het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd. In het Besluit Jeugdwet ligt vast welke gegevens de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verstrekken aan het CBS. Het CBS versleutelt de gegevens, slaat ze op en maakt er statistieken en rapportages van.

Handreiking 

Gemeenten ontvangen beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun gemeente. In de Handreiking Beleidsinformatie Jeugd leest u hoe de beleidsinformatie verzameld wordt, beschikbaar komt en waarom dat  gebeurt.

CBS cijfers jeugdhulpgebruik

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K