Alles over de RTA's

RTA's: de documenten

Wilt u de concrete transitiearrangementen van de regio's bekijken? Hieronder vindt u een groot aantal definitieve exemplaren en concepten.

Meer informatie


RTA's: de voorgangsrapportages 

De onafhankelijke Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ) onder leiding van Leonard Geluk monitort in opdracht van Rijk, VNG en IPO de voortgang van de decentralisatie jeugd. In oktober verscheen hun tussenrapportage, op 12 november 2013 de eindrapportage.

Het Ondersteuningsprogramma Transitiearrangementen Jeugd (OTJ) heeft in opdracht van de VNG (samen met KING) een uitvraag gedaan bij alle jeugdzorgregio’s over de stand van zaken rond het regionaal transitiearrangement. Via 2 voortgangsrapportages (september en oktober 2013) krijgt u een goed beeld van voortgang, knelpunten en aandachtspunten van dit proces.

Meer informatie


RTA's: het proces

De RTA's zijn klaar. In alle regio’s zijn jeugdzorgaanbieders in gesprek met gemeenten, de meeste regio’s zijn goed op weg. Mede als gevolg van de regionale transitiearrangementen is een enorme versnelling bereikt in de voorbereiding op de implementatie van de Jeugdwet. Lees hieronder hoe gemeenten, zorgaanbieders en financiers dit 'huzarenstukje' hebben klaargespeeld.

Meer informatie


Het Landelijk Arrangement voor een aantal specialistische functies is klaar, getekend door de VNG en de landelijke zorgaanbieders. De VNG praat met aanbieders van specialistische functies voor jeugdzorg over de landelijke afspraken. Dit heeft gevolgen voor de regionale transitiearrangementen. We vragen regio's 2,2 % van het budget te reserveren voor de landelijke afspraken.

Meer informatie


Gemeenten werkten samen om de regionale transitiearrangementen jeugd op te stellen. Hierbij hebben zij 42 jeugdzorgregio's gevormd. Tijdens het proces zijn enkele regio's iets gewijzigd.


Op de website Voordejeugd.nl vindt u veelgestelde vragen over de stelselwijziging jeugd en over de transitiearrangementen.