Congres: Van wijk tot wetenschap 2017: brede jeugdhulp

donderdag 23 november 2017

Er zijn veel initiatieven om kennis te delen en samen te werken in de brede jeugdhulp. Hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Kom naar de tweede editie van het kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp:  'Van wijk tot wetenschap 2017'.

Duo's van deskundigen delen hun samenwerkingsinitiatieven tussen jeugdpsychiatrie, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Daarnaast presenteren wetenschappers hun onderzoeksresultaten, die kunnen bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

Locatie en tijd

Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

Doelgroep

Het congres is gericht op iedereen die werkt aan goede zorg voor kinderen en jongeren.

Kosten

Leden Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie / NVvP   € 275,-
Ouders, studenten, leden patiëntenvereniging   € 65,-
Overigen   € 325,-

Op deze pagina kunt u nagaan of uw organisatie lid is van de Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie: 

Aanmelden

Via het aanmeldformulier

Meer informatie

Organisator: 
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie