Bijeenkomst: Gemeenten en professionalisering jeugdhulp

donderdag 26 april 2018

Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om mede de juiste voorwaarden te scheppen zodat professionals kunnen voldoen aan de eisen die de Jeugdwet en de jeugdige aan hen stellen. In deze bijeenkomst ligt de focus op deze rol en positie van de gemeente.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J), het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), het Ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugdhulp en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In de bijeenkomst worden de belangrijkste verantwoordelijkheden van de gemeenten in relatie tot professionalisering geagendeerd, wordt een aantal voorbeelden uitgelicht over de wijze waarop professionalisering nu vorm krijgt in de praktijk en beogen we samen een aantal concrete actielijnen te formuleren waarin duidelijk wordt hoe gemeenten kunnen bijdragen aan professionalisering en wat daarvoor nodig is.

Locatie en tijd

  • Utrecht, Boothstraat 7
  • 9.30-13.00 uur

Doelgroep

Gemeenten en een delegatie van aanbieders, professionals en cliënten. 

Kosten

Geen

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J), het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), het Ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugdhulp en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)