Bijeenkomst Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42) (Ede)

vrijdag 15 september 2017

De nieuwe jeugdtaken waar gemeenten voor verantwoordelijk zijn, leiden tot enkele knelpunten die in alle jeugdregio’s én bovenregionaal spelen. Om deze aan te pakken nam de VNG het initiatief voor een bestuurlijk netwerk van wethouders Jeugd van de 42 jeugdregio’s. 

De praktijk leert dat ook in een decentraal stelsel (boven)regionale samenwerking van cruciaal belang is om te komen tot duurzame jeugdhulp. Het bestuurlijk netwerk BJ42 faciliteert bestuurlijke uitwisseling en samenwerking tussen jeugdregio’s.

Locatie en tijd

De Reehorst in Ede, 14:00 uur - 17:00 uur, met aansluitend netwerkborrel

Doelgroep

De bestuurlijk trekkers van de 42 jeugdregio’s

Kosten

Geen

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
VNG