Afsprakenkader Jeugd

In het afsprakenkader vindt u de afspraken over de samenwerking tussen inspecties en gemeenten over het toezicht op de wettelijke kwaliteitseisen die worden gesteld aan jeugdhulpverleners en gecertificeerde instellingen.

In het afsprakenkader worden de uitgangspunten van de afspraken beschreven, zoals het komen tot een zo goed mogelijk samenspel van toezicht en handhaving. 

De afspraken in het kader gaan over afspraken met betrekking tot:

  • Geprogrammeerd toezicht
  • Niet geprogrammeerd toezicht
  • Handhaving
  • Verstrekking of gebruik van lokale informatie
  • Melden en beoordelen nieuwe toetreders jeugdhulp