VoorZorg

Inleiding

De preventie van kindermishandeling en ernstige ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen staat in Nederland volop in de belangstelling. Vooralsnog ontbrak het aan een interventie waarmee tijdens de zwangerschap en eerste levensjaren van jonge kinderen risicofactoren systematisch worden aangepakt. Het programma VoorZorg voorziet daarin.

VoorZorg is een ondersteuningsprogramma, gericht op jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen preventieve verpleegkundige steun tijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren. Het is een vrijwillig preventief programma dat bestaat uit huisbezoeken door een VoorZorgverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg.

De jonge vrouwen krijgen ondersteuning bij de verzorging en opvoeding van hun kind, gericht op het bevorderen van de gezondheid en het vergroten van de ontwikkelingskansen van de moeders en kinderen. 

Gemeenten

Najaar 2015 is VoorZorg door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'Effectief: goede aanwijzingen voor effectiviteit'. Op dit moment wordt VoorZorg uitgevoerd door negen JGZ organisaties in zo'n 49 gemeenten, zij investeren op deze manier in preventieve zorg op verschillende domeinen. 

Implementatie

Vanaf 2015 is VoorZorg in beheer van het NCJ. Het NCJ gaat het programma verder doorontwikkelen. Het NCJ stimuleert de landelijke uitrol zodat deze kwetsbare doelgroep de ondersteuning krijgt die zij nodig heeft.

Cijfers en onderbouwing

Onderzoeker Geeske Hoogenboezem schreef een blog over VoorZorg waarin zij mede aan de hand van financiële cijfers laat zien dat het loont om op een positieve manier te investeren in jonge, kwetsbare moeders. VoorZorg is een (kosten) effectieve interventie. 

Nederlands onderzoek toont aan dat VoorZorg effectief is in Nederland. Evaluatiestudies wijzen uit dat zowel de deelnemende vrouwen als de VoorZorgverpleegkundigen het programma als positief en nuttig ervaren. 

Meer informatie

Contact

Meer weten als gemeente? Neem contact op Lieke van der Meulen

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG                        

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K