Gezonde School-aanpak inspireert onderwijs en gemeenten

Met de Gezonde School-aanpak komen scholen tegemoet aan de wens om gezondheid een vaste plek te geven in de Nederlandse scholen. Gemeenten stimuleren scholen om met deze aanpak aan de slag te gaan. Met de landelijke inspiratietour geeft GGD GHOR Nederland een duwtje in de gezonde richting.

Tijdens de Inspiratietour Gezonde School op 8 april bezochten ruim 75 po-, vo- en mbo-professionals acht Gezonde Scholen in vier regio’s. Onderaan dit bericht kunt u daarvan een verslag lezen.    

Samenwerking gemeente en scholen

Het programma Gezonde School zorgt voor een grotere effectiviteit, minder schooluitval en meer gezondheidswinst. Gemeenten stimuleren scholen om aan de slag te gaan met Gezonde School.

  • In het gemeentelijk gezondheidsbeleid staan vaak thema’s centraal die voor een gezonde jeugd relevant zijn, zoals de preventie van overgewicht en alcoholgebruik.Hierbij zijn vaak meerdere beleidsterreinen betrokken, waaronder het onderwijs.
  • De gemeente heeft een belangrijke rol bij het stimuleren van scholen om deze gezondheidsthema’s op te nemen in het schoolbeleid in samenwerking met partners.

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School laat zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria van experts op het gebied van Voeding, Bewegen, Sport, Welbevinden en Sociale veiligheid. Ee zijn nu 598 Gezonde Scholen, 456 in het basisonderwijs, 99 in het voortgezet onderwijs en 43 mbo schoollocaties. GGD GHOR Nederland is beheerder van het vignet Gezonde School. 

Meer informatie