Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg is de publieke gezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie, zij wijzen de uitvoering vaak toe aan de GGD'en. Gemeenten zorgen dat de jeugdgezondheidszorg goed aansluit op het jeugdbeleid. Vanaf 2019 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Met het vervallen van de financiële en wettelijke basis van het RVP door opheffing van de AWBZ, heeft het kabinet besloten het RVP wettelijk te verankeren in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). De bepalingen inzake de gemeentelijke betrokkenheid bij het RVP treden in werking op 1 januari 2019. Zie voor meer informatie:

Gezonde Scholen

Met de Gezonde School-aanpak komen scholen tegemoet aan de wens om gezondheid een vaste plek te geven in de Nederlandse scholen. Gemeenten stimuleren scholen om met deze aanpak aan de slag te gaan. De gemeente heeft een belangrijke rol bij het stimuleren van scholen om gezondheidsthema’s op te nemen in het schoolbeleid in samenwerking met partners.

Wet- en regelgeving

Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdgezondheidszorg. De JGZ-uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de te leveren zorg en bepaalt dus in eerste instantie hoe de jeugdgezondheidszorg inhoudelijk wordt uitgevoerd.