Wegwijzer Gemeenten en jeugdstrafrechtketen

Als gemeente heeft u een belangrijke rol in de jeugdstrafrechtketen. Deze wegwijzer beschrijft uw rol in elke fase van de jeugdstrafrechtketen. Op deze pagina zijn de opeenvolgende fasen in kaart gebracht: de vier fasen in de cirkel geven het traject weer. Vanaf het moment waarop de minderjarige verdachte in beeld komt, het afronden van de strafmaatregel en de nazorg.