Zuid-Limburg (Beschermingsoverleg | gezin is aanwezig)

Beschermingsoverleg met ouders en jongere boven twaalf aanwezig / gezin aanwezig

logo_innovatie_jeugdbescherming_20150311Regio

Zuid-Limburg

Betrokken gemeenten

Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken,  Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals. Valkenburg aan de Geul, Voerendaal

Titel aanpak

Consult- /beschermtafel

Kenmerken aanpak

 • Er is twee keer per week een consult-/ beschermtafel.
 • De gemeente (vertegenwoordigd door een gedragsdeskundige van de gemeente) en de Raad voor de kinderbescherming (vertegenwoordigd door een medewerker van het Adviesteam) zijn altijd aan tafel.
 • Het overleg is een coproductie van een medewerker van het Adviesteam van de Raad voor de Kinderbescherming en de gedragswetenschapper van de gemeente.
 • Bij de beschermtafel is ook iemand van de Gecertificeerde Instelling aanwezig.
 • Het voorzitterschap wordt in onderling overleg per casus tussen de Raad en de gemeente afgewisseld.
 • Verder zijn ook altijd de bij het gezin betrokken casusregisseur (indien voorhanden) en de eventueel betrokken aanbieders van zorg aanwezig.
 • Ouders worden altijd uitgenodigd en zijn in 80% van de gevallen aanwezig.
 • De aanpak is zeer transparant. Iedereen heeft hetzelfde informatieniveau. Alle informatie is steeds via een beamer voor iedereen zichtbaar.
 • Aanpak werkt goed en tot tevredenheid van ouders en ook tot tevredenheid van de overige aanwezigen.
 • Inzet is om verzoeken tot Raadsonderzoek zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is ook in een aantal gevallen gelukt door het maken van duidelijke, concrete afspraken met  betrokkenen.
 • Aanpak is in de praktijk vanaf 1 januari 2015 vormgegeven.

Organisatie overleg 

Er is een medewerker die zorg draagt voor het inplannen, maken en verspreiden van de agenda en de notulering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van GECOS. Dit is een beveiligd systeem waarbinnen info uitgewisseld kan worden tussen de gemeente, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instelling.

Er is twee keer per week een overleg. Hierin komen de volgende vragen aan bod:

 1. Gezin / ouders / jeugdige en hulpverlening komen in het vrijwillig kader niet meer verder in het belang van de ontwikkeling van het kind (Consult). De aanwezigen rondom de tafel denken mee en er wordt toegewerkt naar besluitvorming. Besluit kan genomen worden waarbij casus in het vrijwillig kader blijft dan wel er wordt een besluit genomen waarbij dat er een verzoek tot onderzoek (VTO) bij de Raad zal worden gedaan. 
 2. Hulpverlening bespreekt in aanwezigheid gezin/ jeugdige/ ouders dat een raadsonderzoek noodzakelijk is. Er wordt zichtbaar gemaakt dat de ontwikkeling van het kind bedreigd is e/o kind in een onveilige situatie zich bevindt e/o ouders onvoldoende sensitief/ responsief zijn e/o hulpverlening vrijwillig kader niet haalbaar is (Beschermverzoek).

Documenten  

Volgen

Contactpersonen

Deze pagina hoort bij Innovatiekaart Jeugdbescherming op www.vng.nl/jeugdbescherming