Wijkgerichte aanpak kindveiligheid

Titel aanpak 

Wijkgerichte aanpak kindveiligheid (= samenwerken in de wijk waarbij de veiligheid van het kind centraal staat)

Betrokken gemeenten

  • West-Brabant West: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
  • West-Brabant Oost: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterout, Werkendam en Woudrichem.
  • Midden-Brabant (Hart van Brabant): Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk

Betrokken GI’s

BJZ Noord-Brabant, William Schrikker Groep, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering

Kenmerken aanpak

Dit project ontwikkelt een wijkgerichte aanpak waarbij medewerkers van de wijkteams en de gecertificeerde instellingen (GI’s) nauw samenwerken met elkaar en met het gezin, evenals met de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

Medewerkers van wijkteams en GI’s dragen kennis en expertise over en benutten de signalen vanuit de sociale netwerken van kinderen en wijken, wat leidt tot effectiever werken.

De aanpak wordt op zes plaatsen uitgerold, in drie regio’s in zowel een stadswijk als in een gemeentekern(en). Het project bestaat uit vier deelprojecten. In ieder deelproject wordt een accent gelegd op een specifieke doelgroep.

De deelprojecten zijn:

  • Deelproject 1, regio West-Brabant West: Gezinnen waarin bij ten minste één kind in het gezin en/of één ouder sprake is van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).
  • Deelproject 2, regio West-Brabant West: Gezinnen waarbij sprake is van (v)echtscheidingsproblematiek.
  • Deelproject 3, regio Midden Brabant: Gezinnen met multiproblematiek en ernstige opgroei- en opvoedproblemen. Bij één of meerdere kinderen uit het gezin is de groei naar volwassenheid of veiligheid in gevaar.
  • Deelproject 4: West-Brabant Oost: Gezinnen met (een combinatie van) problematiek zoals beschreven onder deelproject 1, 2 en 3, waarbij de focus van het project ligt op het ontwikkelen van een wijkgerichte aanpak.

Het accent ligt op dat de GI ’s een beweging ‘naar voren’ maken, waarbij de overgang van vrijwillig naar het gedwongen kader en andersom een belangrijk aandachtspunt is.

Beoogde output resultaten zijn een doorontwikkeling van de al in Noord-Brabant toegepaste producten (Signs of Safety, GezinsGericht Aanpak, Expeditie Scheiden), een procesbeschrijving van de wijkgerichte aanpak met een implementatiewijzer die bruikbaar is voor andere regio’s.

Beoogde outcome resultaten zijn gericht op het voorkomen van een maatregel, het verkorten van de duur van een maatregel en een snellere overgang van het gedwongen naar het vrijwillig kader.

Contactpersonen gemeenten

  • Regio West-Brabant West, gemeenten Steenbergen en Moerdijk: Madelon van Vliet (beleidsadviseur Jeugd) en Renske Nuijten (adviseur jeugd en maatschappij).
  • Regio West-Brabant Oost, gemeenten Breda en Werkendam: Contactpersonen respectievelijk: Marris van de Luytgaarden (adviseur jeugd) en Miriam Teeuw-den Besten (beleidsmedewerker Samenleving).
  • Regio Midden-Brabant (Hart van Brabant), gemeente Tilburg: Contactpersonen: Jetske Zijlstra (beleidsontwikkelaar afdeling Sociaal) en Wil de Kort (beleidsadviseur).

Projectleider

Theo Dhuyvetter en Ingrid van Gool, Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, programmamanagers

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes