Welke gemeente is verantwoordelijk voor financiering van jeugdreclassering en jeugdhulp?

Welke gemeente verantwoordelijk is voor financiering van jeugdreclassering en jeugdhulp wordt bepaald door toepassing van het woonplaatsbeginsel (Jeugdwet, art 1.1. woonplaats). Voor jongeren onder de 18 geldt dat de gemeente waar de gezagdragende ouder woont verantwoordelijk is. Bij jongvolwassenen boven de 18 geldt dat de gemeente van hun eigen woonplaats verantwoordelijk is. Wanneer de jongere en/of zijn gezin niet staat ingeschreven bij een gemeente, geldt hun feitelijke verblijfplaats op het moment van de hulpvraag. Meer informatie over het woonplaatsbeginsel vindt u hier.

(Bron: Voordejeugd)