Wat wordt verstaan onder het jeugdstrafrecht?

Wanneer een jeugdige wordt veroordeeld voor een strafbaar feit, wordt het jeugdstrafrecht altijd toegepast, als hij ten tijde van het delict 12 tot 16 jaar oud was.

Bij jongeren die 16 tot 23 jaar oud waren ten tijde van het delict, kan zowel het jeugdstrafrecht als het volwassenstrafrecht worden toegepast.

Meer informatie over het adolescentenstrafrecht vindt u hier.

(Bron: Voordejeugd)