Wat is een strafrechtelijke beslissing in kader van Jeugdwet?

Een strafrechtelijke beslissing is in de Jeugdwet gedefinieerd als:

  • ‘beslissing van de officier van justitie of de strafrechter met toepassing van titel VIII A van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht, of een 
  • beslissing als bedoeld in artikel 493 van het Wetboek van Strafvordering’ (Jeugdwet, art. 1.1) Dit zijn een vonnis, strafbeschikking of in schorsende voorwaarden.

(Bron: Voordejeugd)