Voor welke jeugdhulp en toezicht is gemeente verantwoordelijk bij strafrechtelijke beslissing?

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing binnen het jeugdstrafrecht en voor de inzet van alle vormen van jeugdreclassering.

Er is sprake van jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijk beslissing, wanneer hulp expliciet is opgenomen in een strafrechtelijke beslissing binnen het jeugdstrafrecht, zoals een vonnis, strafbeschikking of schorsende voorwaarden.

Daarnaast heeft de gemeente de verplichting die jeugdhulp in te zetten die  ‘de rechter, het openbaar ministerie (OM), de selectiefunctionaris, de inrichtingsarts of de directeur van de justitiële jeugdinrichting (JJI) nodig achten bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing of die de gecertificeerde instelling (GI) nodig acht bij de uitvoering van jeugdreclassering.’ (Jeugdwet, art 2.4 lid 2b).

Dit geldt dus ook voor hulp die deze instellingen na de strafrechtelijke beslissing inzetten.

(Bron: Voordejeugd)