Is gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp en jeugdreclassering voor jongeren van 18 +?

Ja, ook voor jongvolwassenen die ouder zijn dan 18 jaar waarbij jeugdhulp voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing in het jeugdstrafrecht, of wordt ingezet door de rechter, OM, JJI, of nodig wordt geacht door de Gecertificeerde Instelling (GI) bij jeugdreclassering, geldt dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is. (Jeugdwet art 1.1. jeugdhulp).

De gemeente is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdreclassering voor jongvolwassenen van 18 jaar en ouder. (zie ook Factsheet Jeugdstrafrecht). Wanneer het reclasseringstoezicht binnen het jeugdstrafrecht wordt uitgevoerd door een reclasseringsorganisatie (De 3RO: Reclassering Nederland, Leger des Heils of Stichting Verslavingsreclassering GGZ) wordt dit toezicht gefinancierd door het ministerie van VenJ.

De hulp die in dit geval in de strafrechtelijke beslissing is opgenomen, moet wel door de gemeente worden betaald. Hierbij kan ook sprake zijn van hulp die alleen toegankelijk is voor jongvolwassenen, bijvoorbeeld een behandeling voor verslaving.

(Bron: Voordejeugd)