Hoe zet GI of reclasseringsorganisatie jeugdhulp in die in strafrechtelijke beslissing zit?

Hiervoor is geen formeel besluit van de (jeugd)reclassering of overleg met de gemeente nodig (Jeugdwet art 3.5. lid 4). De Gecertificeerde Instelling (GI) of reclasseringsorganisatie kan rechtstreeks bij de jeugdhulpaanbieder aanmelden, die op zijn beurt de gemeente zal informeren over de start van de jeugdhulp.

Vanuit het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur ligt het wel voor de hand om waar mogelijk met de betrokken gemeente af te stemmen. Hier worden lokaal afspraken over gemaakt.

(Bron: Voordejeugd)