Hoe regel je aanmelden/reserveren van hulp voorafgaand aan vonnis?

De mogelijkheid bestaat om voorafgaand aan vonnis contact op te nemen met de jeugdhulpaanbieder om een jongere/jongvolwassene aan te melden. Op dat moment kan nog geen bewijs van financiering worden overlegd, omdat het nog niet bekend is of jeugdhulp/(jeugd)reclassering daadwerkelijk wordt opgenomen in de strafrechtelijke beslissing.

Als er al sprake is van vrijwillige begeleiding door de jeugdreclassering (GI) voorafgaand aan vonnis in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming (Art. 77hh tweede lid Sr), kan door de GI deze jeugdhulp in dat kader al worden opgestart. Daarnaast kunnen hier lokale afspraken met de gemeente over worden gemaakt (bijvoorbeeld over inzet van jeugdhulp door het wijkteam).

(Bron: Voordejeugd)