Hoe kunnen erkende gedragsinterventies worden ingezet?

Erkende gedragsinterventies kunnen door de rechter, OM, JJI worden opgelegd of door de GI worden ingezet. Erkende gedragsinterventies zijn ook vormen van jeugdhulp. Voor de inzet van een erkende gedragsinterventie gelden dus dezelfde bepalingen als voor andere vormen van jeugdhulp.

De VNG heeft voor vijf van deze interventies landelijke inkoopafspraken gemaakt. Dit betekent dat er voor deze interventies raamovereenkomsten zijn gesloten. Meer informatie over landelijk ingekochte jeugdhulp vindt u hier.

(Bron: Voordejeugd)