Verbeteren aanpak bij vechtscheidingen

Titel aanpak 

Samen optrekken in complexe echtscheidingen

Betrokken gemeenten 

Naarden, Muiden, Bussum, Hilversum en Huizen in de regio Gooi en Vecht.

Betrokken GI’s

De Jeugd- en Gezinsbeschermers (Noord-Holland)

Kenmerken aanpak

  • Doel van het project is het voorkomen van jeugdbeschermingsmaatregelen door: 1) Het toevoegen van de expertise van De Jeugd- & Gezinsbeschermers aan de lokale jeugdteams, en: 2) Het effectiever maken van de aanpak complexe scheidingen binnen 'Beschermen & Versterken' door ouders en hun netwerk te versterken.  
  • Het toevoegen van kennis realiseert men enerzijds door het aanbieden van participerende consults richting de wijkteams. Dit kan in de vorm van telefonisch consult, deelname aan casuïstiekteams of bijvoorbeeld door het meegaan op huisbezoek.
  • Anderzijds zullen jeugd- & gezinsbeschermers gedurende het project als koppel optrekken met de wijkteams bij complexe scheidingszaken. Het koppel werkt op basis van de aanpak complexe scheidingszaken van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.
  • Men wil de aanpak Complexe scheidingen nog effectiever maken door binnen het project Netwerkbijeenkomsten te organiseren. Dit zijn bijeenkomsten waarbij meerdere gezinnen en hun netwerken worden uitgenodigd, gericht op scheidingseducatie. Doel van de netwerkbijeenkomsten is om de bewustwording en participatie bij het realiseren van zorgdoelen te vergroten.

Documenten

Onderdeel van het project is het ontwikkelen van factsheets e.d. Op dit moment is al beschikbaar het Factsheet Innovatieve aanpak complexe scheidingen

Contactpersonen gemeenten

Gegevens projectleider

Mocht u meer info willen hebben over het SWING project, dan kunt u terecht bij Xander Frencken van de Jeugd-en Ggezinsbeschermers.

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes