Team Innovatie jeugdbescherming

Een team van drie deskundigen is beschikbaar om met gemeenten in regionaal verband te inventariseren welke wensen er leven en welke ondersteuning daarbij past. Op basis van deze inventarisatie wordt het gewenste aanbod ontwikkeld voor de regio’s, gericht op innovatie en/of deskundigheidsbevordering.

Wie zijn de teamleden? 

  • Annelies Schutte, VNG opdrachtgever Team Innovatie jeugdbescherming: Annelies.schutte@vng.nl, 06 57593140
  • Corine van der Sluijs, projectleider (de regio’s in provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Limburg) Corine.vandersluijs@vng.nl, 06 53350041
  • Michel Simon (de regio’s in provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland) Michel.simon@vng.nl, 06 83212628
  • Berthe Peerenboom (de regio’s in provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant) Berthe.peerenboom@vng.nl, 06 22949241  

Wat doet het team?

Welke rol kan dit team hebben voor uw regio? Gemeenten kunnen contact opnemen met het team om zich nader te laten informeren. Ook kunnen ze ondersteuning vragen bij het maken van keuzes in hun lokale of regionale situatie, op het terrein van organiseren en innoveren van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Het team zal zelf ook gesprekken voeren met de wethouders en ambtenaren per regio, die verantwoordelijk zijn voor de afspraken met de Gecertificeerde instellingen en Raad voor de Kinderbescherming.

Meer informatie