Tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering

Kostprijsonderzoek GI's

Jeugdzorg Nederland en VNG zijn gestart met een kostprijsonderzoek van Gecertificeerde Instellingen. Het onderzoek is in het voorjaar afgerond. Gemeenten kunnen de opbrengsten gebruiken bij de gesprekken met Gecertificeerde Instellingen over tarieven.

Er is een stuurgroep samengesteld uit gemeenten en GI's. Namens gemeenten neemt wethouder Ben Bloem uit Apeldoorn deel aan de stuurgroep. Ook is er een werkgroep samengesteld uit gemeenten en GI's. Bureau Berenschot voert het onderzoek uit. De aanleiding voor het kostprijsonderzoek zijn de ontwikkelingen rond de Gecertificeerde Instellingen en de aanbevelingen uit het rapport van de Rebelgroup in het najaar van 2017.

De uitkomsten van het onderzoek zijn goed te gebruiken bij de gesprekken over de inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor 2019 en volgende jaren. Vanwege het belang van het onderzoek verzoekt de VNG gemeenten om zoveel mogelijk hun medewerking te verlenen.Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar Astrid.Jansen@VNG.nl

Tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering

De VNG krijgt vragen van gemeenten die op zoek zijn naar de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hiervoor kunt u twee brochures gebruiken. Hoewel deze uitgaan van het prijspeil uit eerdere jaren, zijn ze zeer goed bruikbaar.

  • In de brochures leest u hoe het ministerie van Veiligheid en Justitie de tarieven heeft opgebouwd. Gemeenten kunnen deze onderbouwing goed gebruiken voor de opbouw van hun tarieven.
  • Hoewel na 2014 geen actualisatie heeft plaatsgevonden, ook niet wat indexering betreft, benadrukken wij dat de twee brochures nuttig voor gemeenten zijn.

Brochures

  1. Brochure: Tarieven 2014 voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (prijspeil 2013) (pdf)
  2. Brochure: Nieuwe tarieven 2014 voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (prijspeil 2014) (pdf)

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K