Nijmegen | Proeftuinen light VIV-JJI

Start

15 november 2016 (loopt tot 15 juli 2017)

Adres

Berg en Dalseweg 287, 6522 CH Nijmegen

Projectleider

Proeftuin

Proeftuin is in opdracht van VenJ gestart. DJI is leidend. BJJ is van toepassing. Capaciteit 8 jongens.

Doelgroep

 1. Preventief gehechte jongens
 2. (Korte) Jeugddetentie
 3. Jongeren die door de rechtbank nachtdetentie opgelegd hebben gekregen
 4. Jongeren met een langdurige jeugddetentie ten behoeve van resocialisatie en re-integratie
 5. Jongeren met een PIJ-maatregel ten behoeve van resocialisatie en re-integratie
 6. Jongeren met een PIJ-maatregel waarbij in een eerder stadium van het traject met een lager beveiligingsniveau gewerkt kan worden
 7. Bij tijdelijke terugplaatsing na de voorwaardelijke beëindiging van de PIJ-maatregel
 8. Jongeren veroordeeld tot een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM), waarbij de kleinschalige voorziening als voorwaarde wordt opgenomen
 9. Zelfmelders
 10. Jongeren met een STP in het kader van een time-out.

Doel

 • De kleinschalige voorziening is een lokale/regionale plaats, waar jongeren zo dicht mogelijk bij het eigen leefsysteem verblijven tijdens de periode van vrijheidsbeneming waarbij beschermende factoren in het leven van de jongeren zoveel mogelijk te behouden.
 • De kleinschalige voorziening richt zich op jongeren die gebaat zijn bij transmurale trajecten en waarbij geen hoge beveiligingsnoodzaak aanwezig is. In totaal kunnen maximaal acht jongeren (alleen jongens) tegelijk gebruikmaken van de kleinschalige voorziening.
 • Tijdens de plaatsing wordt met behulp van de strafrechtelijke keten diagnostiek direct aan een op maat gemaakte behandeling gekoppeld in het trajectplan zorg. In ieder geval wordt de eerste aanzet gegeven tot uitvoering hiervan, waarna het traject naadloos doorloopt wanneer de jongere de proeftuin verlaat.

Afspraken binnen Kleinschalige Voorziening (KV)

In de KV van Nijmegen is de BJJ van toepassing. Bekeken wordt om de ruimte die de BJJ geeft optimaal te gebruiken. Denk aan verlof, school en werk enz.

 1. Plaatsing gebeurt door DIZ. Jongeren worden ingeschreven door DIZ en ook termijnbewaking ligt bij DIZ                                                                  
 2. Preventieve jongens kunnen, na advies Raad voor de Kinderbescherming en OM geplaatst worden 
 3. Overplaatsingen vanuit de JJI naar de KV Nijmegen gaan via de reguliere werkwijze, via DIZ.

Afspraken Ketenpartners

 • Afspraken met ketenpartners zijn vastgelegd in "Samenwerkingsafspraken voor de proeftuin KV Nijmegen".
 • NIFP doet bij aanvraag OM een consult binnen 1 dag (max 3) vóór plaatsing in KV.
 • Online beveiligde samenwerkingsruimte 1) voor vergaderingen en relevante KV stukken 2) aparte ruimte met autorisaties in ontwikkeling voor dossiers jeugdigen.

Proeftuinen light VIV-JJI

Meer informatie