Samenwerken met justitiepartners, hoe doet uw gemeente dat?

De jeugdregio’s werken samen met de justitiepartners op het gebied van jeugdbescherming en jeugdstrafrecht. De VNG verzamelde ideeën, adviezen en tips voor het opstellen van de regionale werkagenda die u maakt met partners in de jeugdbescherming en jeugdstrafrecht.

De ideeën, adviezen en tips komen uit de werkcolleges die het VNG-ondersteuningsteam in het hele land verzorgt voor gemeentelijke beleidsmedewerkers en bestuurders?

Inhoud

We behandelen stapsgewijs de knelpunten, adviezen en actiepunten waar alle jeugdregio's mee te maken hebben:

 • Fase 1: Preventie en vroegsignalering
  Bijvoorbeeld: Normaliseer contact, als er een negatief beeld van hulpverlening is), voorkom dat signalering en hulpverlening steeds opnieuw start, omdat partijen informatie niet met elkaar delen.
 • Fase 2: Vrijwillige hulpverlening
  Bijvoorbeeld: Versterk 0-de lijn, in plaats van te snelle inzet 1e en 2e lijnszorg), voorkom verkokering tussen partijen uit sociaal domein en OOV-domein, laat jongeren eigen netwerk inzetten.
 • Fase 3: Gedwongen kader
  Bijvoorbeeld:  Zorg dat rechter en gemeenten op één lijn komen over inzet hulpverlening, zorg voor bekendheid wat ingekocht en beschikbaar is, bied jongere een vaste contactpersoon waar een klik mee is.
 • Fase 4: Nazorg
  Bijvoorbeeld: Zorg voor goede coördinatie op nazorg, geef begeleiding op maat, onderscheid incident en problemen. 

Bekijk de inspiratiebundel:

Vraag als regio zelf ook een college aan!