Ledenbrief over continuïteit jeugdbescherming & reclassering

Zonder gezamenlijke afspraken zijn er continuïteitsrisico’s voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarmee de zorgplicht van gemeenten in gevaar kan komen. Hoe kunnen gemeenten en jeugdregio's de continuïteit waarborgen? In een ledenbrief informeren we gemeenten hierover.

Advies VNG / onderzoek Rebelgroup

De VNG heeft een advies uitgebracht over de continuïteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit is een advies voor inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering, met een uitwerking van het subsidie-instrument voor de inkoop. Daarnaast gaat het advies over het voorkomen van liquiditeitsproblemen van het onderdeel JB en JR.

Ons advies luidt om uiterlijk vanaf 1 januari 2018 het ‘onderhanden werk’ voor JB en JR te financieren (bevoorschotten), òf financiële afspraken te maken over de opbouw van werkkapitaal met gecertificeerde instellingen voor zover daar nog geen sprake van is,  zodat liquiditeitsproblemen worden voorkomen.

Het advies over het betalen van onderhanden werk en het hanteren van de subsidievariant is vastgesteld door de VNG-subcommissie Jeugd, naar aanleiding van een onderzoek door Rebel Group. Uit dit onderzoek bleek dat zonder gezamenlijke afspraken er continuïteitsrisico’s zijn voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarmee de zorgplicht van gemeenten in gevaar kan komen.

Monitor 

Om de continuïteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering te volgen is er een vragenlijst. Deze vragenlijst is  voor regio’s zodat zij gezamenlijk zicht houden op de continuïteit van JB en JR. Wij roepen u op om deze monitor actief onder de aandacht te brengen van regiomanagers met het doel de gezamenlijke continuïteit van JB en JR te borgen.

Meer informatie

Lees hieronder alle informatie in onze uitgebreide ledenbrief, inclusief bijlagen: