Jeugdregio's gezocht die willen oefenen met omgevingsadvies

De Raad voor de Kinderbescherming wil de komende tijd praktijkervaring opdoen met het omgevingsadvies. Dit gebeurt in het kader van het programma Koers en Kansen.

In een omgevingsadvies leveren alle betrokken professionals input. Zorgverleners, slachtofferinstanties, politie, reclassering, gemeentevertegenwoordigers en bij minderjarigen ook de school en jeugdhulp. Ze verzamelen informatie over de delinquent en ze bepalen het risico voor herhaling van crimineel gedrag. Vervolgens stellen ze een advies en een individueel plan van aanpak op. Dit kan  onderdeel uitmaken van het advies aan de officier van justitie en rechter. Het is ook denkbaar dat het omgevingsadvies betrekking heeft op de keuze om een strafrechtelijk traject in te zetten of een traject gericht op zorg of ondersteuning.

Alle interventies

Het integrale plan van aanpak gaat over de taken van de Raad voor de Kinderbescherming, en over die van gemeentelijke diensten en zorg. Het gaat over alle interventies of voorzieningen die nodig zijn voor een integrale aanpak gezien de levensloop van justitiabele, de leefomgeving en het slachtoffer. 

Wat zoekt de RvdK?

De RvdK wil graag met gemeenten samen het omgevingsadvies in experimentvorm gaan uitwerken. De gemeenten kennen de jeugdigen die binnen de gemeente wonen, weten welke hulp er loopt en welke jeugdigen gebaat zijn bij een combinatie van straf/zorg.

Combinatie straf en zorg

De RvdK is op zoek naar die (groepen van) jeugdigen bij wie de combinatie van straf met zorg beter kan worden vormgegeven dan nu al gebeurt. Om zo te bewerkstelligen dat, naast genoegdoening en afschrikking, de samenleving veiliger wordt door straf en zorg beter op elkaar aan te sluiten. De Raad voor de Kinderbescherming is op zoek naar jeugdregio’s die samen een experiment willen indienen in het kader van Koers en Kansen, thema omgevingsadvies. De experimenten kunnen tot half september worden ingediend.

Meer informatie