Methodisch regievoerend en positionerend handelen in prejustitiële kader

Titel aanpak 

Preventief Veilig Samen Verder 

Betrokken gemeenten 

Alle gemeenten uit de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Betrokken GI’s - partijen

Samen Veilig Midden Nederland, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Friesland)

Kenmerken aanpak

  • Het doel van het project is, in samenwerking met elkaar, het preventieve deel van de SAVE werkwijze te verdiepen.
  • In de context van de taken van Samen Veilig Midden-Nederland en Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, wordt 'preventief' hierbij gedefinieerd als het handelen (regievoerend van vaak ook positionerend) gericht op het voorkomen van verplichte hulp in het kader van een opgelegde maatregel.
  • De ervaringen in twee heel verschillende regio’s en de bij elkaar gebrachte expertise worden gebundeld. Hiermee wil men een methodisch kader opstellen dat inzicht geeft in hoe om te gaan met een vrijwillige én toch niet vrijblijvende vorm van ‘motiveren’ en aanhoudend ‘beïnvloeden’. Dit vanuit een specialistenrol op het gebied van ontwikkeling, opgroeien, opvoeden en veiligheid binnen de nieuwe context van de zorg voor jeugd.

Documenten

www.save-team.nl; basishandleiding save 3.0.

Contactpersoon gemeenten

Niet van toepassing.

Projectleider

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes