Innovatie jeugdstrafrecht | Safe Path

Titel aanpak 

Safe Path

Betrokken gemeenten

Gemeenten Maastricht en Heerlen

Betrokken GI’s

BJZ Limburg

Kenmerken aanpak 

  • Dit project richt zich op het ontwikkelen van een interventie specifiek voor die jeugdzorgcliënten die al vroeg thuis en op school bestempeld worden als ‘lastpak’ en die zich ook steeds meer als dusdanig gaan gedragen. Er is weinig positieve bekrachtiging en plezier, de jongeren ontwikkelen een laag gevoel van eigenwaarde, uiten dit in toenemende mate in negatief (delict-)gedrag en de huidige interventies zijn voor hen niet toereikend.
  • In deze pilot wordt de ‘Safe Path’ methodiek (ontwikkeld door D.P. Bernstein en gebaseerd op de schematherapie) aangepast aan de genoemde doelgroep en hun netwerk en toegerust met methoden uit de ‘Strength Based’ benadering (positieve psychologie).
  • Dit met als doel de jongeren en hun ouders weer in een opwaartse spiraal te brengen. De vernieuwde interventie wordt getoetst in een klinische trial in samenwerking met Maastricht University.
  • De verwachting is dat de aangepaste ‘Safe Path’ interventie binnen twee jaar leidt tot minder probleemgedrag, betere schoolprestaties en een positiever gezinsklimaat.

Contactpersoon gemeenten

Ruud Frenken (ruud.frenken@maastricht.nl)

Projectleiders

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes