Innovatie jeugdstrafrecht

Titel aanpak 

Signs of Success

Regio's 

Drenthe, Stadsregio Haaglanden, Nijmegen

Betrokken gemeenten 

Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld. Nijmegen, Delft, s-Gravenhage, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer.

Betrokken GI’s / aanvragers

Jeugdbescherming Noord, William Schrikker GroepJeugdbescherming Noord, William Schrikker Groep

Kenmerken aanpak

  • In dit project worden de positieve ervaringen met de implementatie van Signs of Safety in de jeugdbescherming vertaald naar het veld van de jeugdreclassering.
  • Omdat naast veiligheid voor de samenleving het hebben van ‘succes’ (in werk, relaties, participatie, niet recidiveren, duurzame gedragsverandering) het uiteindelijke doel van de jeugdreclassering is, heet deze doorontwikkeling ‘Signs of Success’.
  • Signs of Succes wil de effectiviteit van de jeugdreclassering, geïntegreerd in het gemeentelijk domein, doen toenemen.
  • Kenmerkend voor het project is dat de jeugdreclassering vanuit gemeentelijke overlegtafels (‘werkplaatsen’) doorontwikkeld wordt aan de hand van actuele cases en het gezamenlijk leren van casuïstiek. 

Documenten

Volgen nog

Contactpersonen gemeenten

  • Stadregio Haaglanden: dhr. Arie Opstelten
  • Jeugdzorgregio Nijmegen: mw. Carlijn van Daal
  • Jeugdzorgregio Drenthe: mw. Kim van Speekhout

Projectleiders

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes