Innovatie jeugdstrafrecht

Titel aanpak

Veiligheid in de lokale veiligheidsketen

Betrokken gemeenten

Gemeente Amersfoort, Gemeente Utrecht en vanaf eind 2016 de gemeenten in alle Utrechtse jeugdzorgregio’s.

Betrokken GI’s

Samen Veilig Midden Nederland

Kenmerken aanpak

  • De kern van dit project bestaat eruit (beginnend) delictgedrag van jeugdigen te keren, in combinatie met vroegtijdige signalering en de aanpak van (eventueel) andere problemen in de opgroei- en opvoedsituatie van de jeugdige en diens brusjes (broertjes en zusjes). Kort gezegd is de inzet gericht op systeembrede preventie in drangtrajecten, met (dreigend) delictgedrag in het gezin als ingang.
  • Naast het begeleiden van jeugdigen die zelf (dreigend) delictgedrag vertonen, richt dit project zich ook op het begeleiden van de terugkeer van jeugdigen in gezinnen na verblijf in gesloten jeugdzorg/jeugddetentie en op het begeleiden van gezinnen waarbij volwassenen in het gezin (ouder(s), broer of zus) in aanraking komen of zijn geweest met het strafrecht en de impact daarvan op de kinderen die in dat gezin opgroeien.
  • Het doel van het project is om de zogeheten SAVE aanpak (Samenwerken aan Veiligheid) te verbreden en duurzaam te verankeren binnen de primaire processen van de lokaal werkende (veiligheids-)keten.

Documenten

Contactpersoon gemeenten

Projectleider

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes