Innovatie bekostigingssystematiek

Thema

Preventieve Jeugdbescherming (Signs of Safety) 

Betrokken gemeenten

Alle gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe.

Betrokken GI’s

Jeugdbescherming Noord

Kenmerken aanpak

  • Hoofddoel van dit project is om vernieuwende werkwijzen en benaderingswijzen te verankeren in een optimale jeugdzorgketen en deze te borgen in faciliterende samenwerkings- en bekostigingsafspraken en ondersteunende bedrijfsvoering. Het project bestaat uit twee sporen.
  • Het eerste spoor betreft een verdieping en verspreiding van de benaderingswijze van Signs of Safety, omdat deze na formele implementatie nog onvoldoende geborgd is in de jeugdzorgketen. 
  • Het tweede spoor betreft een maatschappelijke business case waarin een kosten- en batenanalyse wordt gemaakt van de inzet van jeugdbeschermers van Jeugdbescherming (JB) Noord voor preventieve taken.
  • Dit omdat de verantwoording en financiering van JB Noord dominant gebaseerd is op het aantal formele maatregelen (‘dwang’) en daarmee de financieringsprikkel strijdig met het transformatiedoel om het aantal formele maatregelen terug te dringen.

Contactpersonen gemeenten

Grietje Kalfsbeek (Groningen), Kim Speekhout (Drenthe)

Projectleider

Joke Wiggerink, Jeugdbescherming Noord, projectleider, joke.wiggerink@jbnoord.nl

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes