IJsselland | (Beschermingsoverleg | gezin is aanwezig)

logo_innovatie_jeugdbescherming_20150311Beschermingsoverleg met ouders en jongere boven twaalf aanwezig / gezin aanwezig

Regio

IJsselland

Betrokken gemeenten

Zwolle, Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Steenwijkersland, Zwartewaterland, Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Staphorst, Kampen

Titel aanpak

Beschermingsoverleg

Kenmerken aanpak

  • Bij het lokale casusoverleg worden altijd de ouders uitgenodigd.
  • Soms schuift hier ook de Raad voor de Kinderbescherming al bij aan. Dat is per casus afhankelijk.
  • Het is overigens geen garantie dat ouders ook daadwerkelijk aansluiten.
  • Ook weer conform het samenwerkingsprotocol tussen de regio IJsselland en de Raad voor de Kinderbescherming.

Documenten

Volgt

Contactpersonen

  • Thomas Rosdorff, t.rosdorff@zwolle.nl 
  • Jessica Hoogeland, j.hoogeland@zwolle.nl  

Deze pagina hoort bij de Innovatiekaart Jeugdbescherming (www.vng.nl/jeugdbescherming)