Haarlemmermeer (Beschermingsoverleg | gezin aanwezig)

Beschermingsoverleg met ouders en jongere boven twaalf aanwezig / gezin aanwezig

logo_innovatie_jeugdbescherming_20150311Regio

Haarlemmermeer

Titel aanpak

Casusoverleg Bescherming

Kenmerken aanpak

  • Het casusoverleg vindt plaats onder voorzitterschap van de gemeente.
  • Het gezin is altijd aan tafel, tenzij. In het overleg worden zorgen voortijdig met gezin besproken, nog voor er een VTO is.
  • De aanpak leidt al tot minder maatregelen

Documenten

Volgen

Contactpersoon    

Jessica van Teeffelen, jessica.van.teeffelen@haarlemmermeer.nl

Deze pagina hoort bij Innovatiekaart Jeugdbescherming op www.vng.nl/jeugdbescherming