Groningen | Proeftuinen light VIV-JJI

Start

1 december 2016    

Adres

Hoogeweg 9, 9746 TN Groningen

Projectleider

Tamara Pultrum, t.pultrum@hetpoortje.nu

Proeftuin

Proeftuin is in opdracht van DJI gestart. DJI is leidend. BJJ is niet van toepassing.

Doelgroep

 1. Preventief gehechte jongens en meisjes
 2. Korte (vervangende) jeugddetentie (vrijheidsbeneming)
 3. Jeugdreclasseringsmaatregel/GBM (vrijheidsbeperking)
 4. Kwetsbare jongeren met een lage tot gemiddelde beveiligingsbehoefte, met een lage tot gemiddelde zorgbehoefte en met enige mate van leerbaarheid;
 5. Jonge doelgroep (tot 18 jaar).

Preventieve Jongeren: artikel (493 lid 3 WvSv. Artikel 493 lid 3 WvSv)

Doel

 • Een minder abrupte overgang van en naar de setting waar vrijheidsbenemening plaatsvindt.
 • Continuïteit en integraliteit in de hulpverlening ondanks de onderbreking ten aanzien van vrijheidsbeneming: continuïteit borgen door zorg en begeleiding ‘binnen’ te starten of lopende zorg en begeleiding te continueren.
 • Tijdens de periode van vrijheidsbenemeing de gezonde elementen in het leefsysteem van een jongere jongere continuëren (school, vereniging, werk, etc.) of snel lokaal opstarten.
 • De mogelijkheid om tijdens de periode van vrijheidsbeneming ouders en familie te betrekken bij de behandeling.
 • Flexibiliteit in het zorglandschap en de mogelijkheid tot differentiatie ten aanzien van de benodigde zorg (‘doen wat nodig is’).
 • Aandacht voor het vergeldingsaspect en aandacht voor het slachtoffer.

Afspraken binnen Kleinschalige Voorziening (KV)

Afspraken van de KV zijn vastgelegd in de huisregels en reglement beperkende maatregelen en omgang persoonsgegevens jongere.

Afspraken Ketenpartners

 1. Afspraken met ketenpartners zijn vastgelegd in "afspraken over de werkwijze van de proeftuinen"
 2. Convenant is getekend door DJI en wordt nu voorgelegd aan de ketenpartners.

Proeftuinen light VIV-JJI

In vijf gemeenten wordt geexperimenteerd met een zogenoemde JJI light-aanpak. Bekijk alle vijf Proeftuinen light VIV-JJI

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes