Burgerkracht aan jeugdbescherming verbinden

Titel aanpak 

Burgerkracht + GGW = Transformerend werken

Betrokken gemeenten

Gemeente Borsele

Betrokken GI’s

Intervence (Zeeland)

Kenmerken aanpak

  • Dit project bouwt voort op een GGW-pilot uit 2014 in Middelburg. GGW is Generiek Gezinsgericht Werken waaraan in dit project de leefomgeving van het gezin wordt toegevoegd. Het project richt zich op gezinnen die veel overlast veroorzaken en in een overlast gevende wijk wonen en tevens die gezinnen waar Intervence betrokkenheid bij heeft in verband met onveiligheid van de kinderen in het gezin.
  • Het doel van dit project is om inwonerskracht (Jeugdnetwerken en vrijwilligers) en jeugdbescherming (GGW) met elkaar te verbinden, zodat een effectieve werkwijze ontstaat om overlast gevende situaties in een dorp blijvend terug te dringen en veiligheid van de kinderen in de gezinnen te waarborgen.
  • Het Jeugdnetwerk bestaat uit vrijwilligers en legt verbinding tussen jongeren en de gemeenschap. De werkwijze van GGW in relatie tot de Jeugdnetwerken en vrijwilligers wordt door middel van action learning in beeld gebracht en beschreven.
  • Door de intensieve samenwerking tussen de gezinsmanager en het lokale veld, kunnen netwerken binnen dorpen jongeren en hun gezinnen ontstaan en kunnen die netwerken signaleren, op onderwerpen binnen het gezin een bijdrage leveren en verbinden. Het effect is dat er inmiddels minder overlast plaatsvindt.

Contactpersoon gemeenten

  • Olga Idema, senior beleidsmedewerker afd. Samenleving Gemeente Borsele

Projectleider

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes