Beschermingstafel | Gemeente is voorzitter

Titel aanpak

Casus Overleg Bescherming (COB)

Regio

Nijmegen

Betrokken gemeenten

Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Mook en Middelaar.

Betrokken instellingen

Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep (beide namens de Nieuwe Jeugdbescherming Gelderland), Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten.

Kenmerken aanpak

  • Vanaf 1 december 2015 wordt COB voorgezeten door voorzitter namens de regiogemeenten.
  • Aanwezig nu: Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep (beide namens de Nieuwe Jeugdbescherming Gelderland), Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Er wordt toegewerkt naar het betrekken van leerplicht.
  • De cliënt is (nog) niet betrokken bij het besluitvormingsproces. De nieuwe voorzitter van het COB heeft de opdracht de doorontwikkeling van het COB naar een jeugdbeschermingstafel verder vorm te geven. Hierbij hoort ook betrokkenheid ouders/cliënt.
  • Meldingen kunnen worden gedaan door:  Sociale wijkteams, Regieteams, Veilig thuis en Gecertificeerde Instellingen .
  • In overleg wordt besloten of een melding door kan als Verzoek tot Onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming of dat er in voorliggende veld nog kansen liggen ter voorkoming van een onderzoek door de Raad.

Contactpersoon gemeenten

Projectleider

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes