Amsterdam | Proeftuinen light VIV-JJI

Start

September 2016

Adres

Henric van Veldekehof 29, 1064JG Amsterdam

Projectleider

Ruud Jacobs, r.jacobs@spirit.nl

Proeftuin

De proeftuin is in opdracht van DSJ gestart. Spirit, gemeente Amsterdam en DJI zijn samenwerkingspartners. BJJ is niet van toepassing. Capaciteit 8 jongens.

Doelgroep

 1. Preventief gehechte jongens
 2. Kwetsbare jongeren met een lage tot gemiddelde beveiligingsbehoefte, met een lage tot gemiddelde zorgbehoefte en met enige mate van leerbaarheid
 3. Jonge doelgroep (tot 18 jaar). Preventieve Jongeren: artikel (493 lid 3 WvSv. Artikel 493 lid 3 WvSv)

Doel

 1. Continueren van gezonde elementen in het leefsysteem van de jeugdige
 2. Toezicht en controle / beveiliging op maat
 3. Realiseren van een veilig leer – en verblijfsklimaat
 4. (Bijdrage aan een) integrale analyse van persoon, situatie en context van de jongere en plan van aanpak
 5. Gericht werken aan een goede basis voor vervolghulp door de jongere zijn probleem (h)erkent en gemotiveerd is om zijn kansen te pakken
 6. Actieve rol ouders en netwerkIintegrale aanpak/intensieve samenwerking betrokken partijen (KV, gemeente, Gecertificeerde Instelling e.d).

Afspraken binnen Kleinschalige Voorziening (KV)

 1. Buitendeur(en) permanent gesloten
 2. Raamstandbeperking (uitzetbeperking van max 13 cm)
 3. Slaapkamers kunnen op slot
 4. Mobiele telefoon is verboden binnen de KV
 5. Middelengebruik en onder invloed zijn is verboden
 6. Systeem van gele (waarschuwing)/rode kaarten (en groene kaarten om privileges op te bouwen, zoals buiten sporten)
 7. Cameratoezicht
 8. Kamercontrole
 9. Urine controle (drugs) / blaastest (alcohol)
 10. Gepast fysiek optreden door personeel
 11. Uitbraak alarm ('s nachts)
 12. Eventueel handscan
 13. Eventueel ‘tracing’ via de smart phone

Afspraken Ketenpartners

 1. Plaatsing gebeurt door de DIZ. Jongeren worden ingeschreven door DIZ en ook de termijnbewaking ligt bij DIZ
 2. IAls een JJI wordt overwogen kan dit alleen met tussenkomst RC
 3. DIZ geeft de Raad een wekelijkse update over het aantal bezette en beschikbare plaatsen.
 4. De Raad informeert telefonisch bij iedere nieuwe mogelijke casus of er plaats is in de KVA.
 5. Ieder advies van de Raad bij voorgeleiding/eerste raadkamer gaat naar DIZ. DIZ filtert de positieve adviezen dan eruit. Wil haalt deze adviezen op bij DIZ, om te bezien wanneer positief wordt geadviseerd, wanneer niet, of hier nog opvallendheden in zitten, etc. 

Proeftuinen light VIV-JJI

In vijf gemeenten wordt geëxperimenteerd met een zogenoemde JJI light-aanpak. Bekijk alle vijf Proeftuinen light VIV-JJI

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes