Functies & Zorgaanbieders 2015-2018

Lijst landelijke inkoop VNG

Voor onderstaande functies sluit de VNG op landelijk niveau raamcontracten, waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen.

Functie Aanbieders Programma van Eisen Raamovereenkomst Addendum 2018 Geactualiseerde ontwikkelagenda
1: JeugdzorgPlus          
1a: JeugdzorgPlus voor jongeren onder 12 jaar Horizon P.v.E Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda Jeugdzorgplus 12- en Zikos
1b: Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Horizon P.v.E Raamovereenkomst   Ontwikkelagenda Jeugdzorgplus 12- en Zikos
1c: Gesloten opname van tienermoeders tijdens zwangerschap of met pasgeboren kind Intermetzo P.v.E Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda Jeugdzorgplus Tienermoeders
2: GGZ          
2a:Eetstoornissen

AltrechtGGz (Rintveld)
Rivierduinen (Ursula)

P.v.E Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda GGZ Eetstoornissen
2b: Autisme Dr. Leo Kannerhuis
Yulius*
P.v.E Raamovereenkomst Addendum

Ontwikkelagenda GGZ Autisme Ontwikkelagenda Yulius Autisme

2c: Persoonlijkheids stoornissen De Viersprong P.v.E P.v.E (MST-PSB) P.v.E. (TPO-A) P.v E. (ST-A) Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagende GGZ Persoonlijkheids-
stoornissen

 

2d: GGZ voor doven en slechthorenden

- GGMD
NB: Bekijk ook het
GGMD Factsheet Opvoedondersteuning

- Pro Persona*
- Lentis*

Bekijk ook het
Factsheet GGZ voor dove en ernstig slechthorende kinderen, en horende kinderen van dove ouders

 

 

P.v.E Raamovereenkomst

Addendum

 

 

Addendum

Ontwikkelagenda GGZ Doven en Slechthorenden
2e: Psychotrauma / complex trauma Centrum ‘45
Fier

 

 

P.v.E Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda Psychotrauma
2f: Chronische vermoeidheid Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid P v E Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda GGZ Chronische vermoeidheid
2g: Kinder- en jeugd psychiatrie universitair en academisch*

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingen Universitaire ziekenhuizen Kinder- en jeugdpsychiatrie

UMC Utrecht
UMCG
MUMC
Erasmus MC
AMC

Afdelingen Academische ziekenhuizen Kinder- en jeugdpsychiatrie
Academisch deel van De Bascule
Academisch deel van Curium
Academisch deel van Accare
Academisch deel van Karakter

 

P.v.E

 

 

 

 

 

 

 

 P.v.E

 

Raamovereenkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raamovereenkomst

 

 

Addendum

 

Addendum

 

 

 

 

Addendum

Ontwikkelagenda GGZ-KJP universitair Ontwikkelagenda GGZ-ACKJP

 

2h: Adoptie- en hechtingsspecifieke stoornissen*

Basic Trust

P v E Raamovereenkomst
Addendum
Ontwikkelagenda GGZ Adoptienazorg
2i: Forensische jeugdpsychiatrie klinisch* GGZ Eindhoven (De Catamaran) P.v.E Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda GGZ Forensische jeugdpsychiatrie klinisch
2j: FASD Gelre ziekenhuizen   Raamovereenkomst    
2k: GGZ voor X Chromosomale gebonden genetische syndromen  Ambulatorium P.v E. Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda Ambulatorium X-chronosomale stoornissen en overige (persasieve) ontwikkelingsstoornissen)
2l: GGZ voor blinden en slechtzienden  Bartiméus

NB: Bekijk ook het Factsheet 
GGZ voor blinde en (ernstig) slechtziende kinderen
P.v.E. Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda GGZ voor blinden en slechtzienden
3: Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt
(LVB ZZP 4 en 5 met toeslag op tarief, 125 plekken
Ambiq
's Heeren Loo
Groot Emaus
Koraal Groep
De la Salle
Pluryn
De Beele
P v E Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda Orthopedagogische behandelcentra
4: Expertise en behandelcentrum op terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar

 

Fier
Kompaan en de Bocht
P.v.E Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda Gespecialiseerde opvang
5: Observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling

 

De Hondsberg PvE Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda Gespecialiseerde diagnostiek: voortgangsrapportage stand van zaken september 2016
gedragsinterventies

 

         
6a: Relationele gezinstherapie 
(alleen bij inzet in het forensisch kader, vanaf 1 juli 2015 als alternatief voor FFT)

 

 

 

 

Accare
De Bascule
Entréa
De Kijvelanden
GGz Eindhoven met BJ Brabant
Pro Persona
De Viersprong

 

P.v. E Raamovereenkomst AddendumAddendum
Ontwikkelagenda erkende gedragsinterventies 
6b: Treatment Foster Care Oregon - TFCO (alleen bij inzet in het forensisch kader) Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering P v E Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda TFCO
6c: Multidimensionele Familietherapie (alleen bij inzet in het forensisch kader)

Arkin Punt P
BJ Brabant
Cardea
Elker
Forensisch Centrum Teylingereind
Hoenderloo Groep
IrisZorg
Jeugdhulp Friesland
Lijn5 Gelderland
Lindenhout
Parnassia Bavo Groep
Reinaerde
Sherpa
Spirit
Stichting De Jutters
Stichtig Timon
Tactus Verslavingszorg
Trivium Lindenhof
Vincent van Gogh
VNN

P v E Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda
6d: Multi Systeem Therapie - MST (alleen bij inzet in het forensisch kader)

Oosterpoort
Prismanet
Vincent van Gogh
De Viersprong
Stichting OGH
Ambulatorium
Juvent

P.v.E Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda erkende gedragsinterventie MST

6e: Ouderschap met Liefde en Grenzen - OLG

(alleen bij inzet in het forensisch kader)
De Waag P v E Raamovereenkomst
Geen zorg in 2018
  Ontwikkelagenda Ouderschap met Liefde en Grenzen
7: Voedselweigering en onzindelijkheid* SeysCentra P v E Raamovereenkomst Addendum Ontwikkelagenda Voedselweigering en onzindelijkheid
8: Zintuiglijk gehandicapten Noorderbrug, Visio, GGMD, Kentalis, Kalorama, Bartiméus en Robert Coppes Stichting Raamovereenkomst Addendum  

Wilt u meer weten over de landelijke aanpak of over een specifieke functie? Neem contact met ons op via lc@vng.nl of bel 070-3738393. Kijk op www.vng.nl/landelijkeinkoop