Functies & Zorgaanbieders

Lijst landelijke inkoop VNG

Voor onderstaande functies sluit de VNG op landelijk niveau raamcontracten, waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen.

Functie Aanbieders Programma van Eisen Raamcontract Geactualiseerde ontwikkelagenda
1: JeugdzorgPlus        
1a: JeugdzorgPlus voor jongeren onder 12 jaar Horizon P.v.E Raamcontract Ontwikkelagenda Jeugdzorgplus 12- en Zikos
1b: Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Horizon P.v.E Raamcontract Ontwikkelagenda Jeugdzorgplus 12- en Zikos
1c: Gesloten opname van tienermoeders tijdens zwangerschap of met pasgeboren kind Intermetzo P.v.E Raamcontract Ontwikkelagenda Jeugdzorgplus Tienermoeders
2: GGZ        
2a:Eetstoornissen

AltrechtGGz (Rintveld)
Rivierduinen (Ursula)

P.v.E Raamcontract Ontwikkelagenda GGZ Eetstoornissen
2b: Autisme

Dr. Leo Kannerhuis
Yulius*

P.v.E Raamcontract

Ontwikkelagenda GGZ Autisme

Ontwikkelagenda Yulius Autisme

2c: Persoonlijkheids stoornissen De Viersprong

P.v.E

P.v.E (MST-PSB)

P.v.E. (TPO-A)

P.v E. (ST-A)

Raamcontract

Ontwikkelagende GGZ Persoonlijkheids-
stoornissen

2d: GGZ voor doven en slechthorenden

- GGMD
NB: Bekijk ook het
GGMD Factsheet Opvoedondersteuning

- Pro Persona*
- Lentis*

Bekijk ook het
Factsheet GGZ voor dove en ernstig slechthorende kinderen, en horende kinderen van dove ouders

 

P.v.E Raamcontract Ontwikkelagenda GGZ Doven en Slechthorenden
2e: Psychotrauma / complex trauma

Centrum ‘45
Fier

 

P.v.E Raamcontract Ontwikkelagenda Psychotrauma
2f: Chronische vermoeidheid Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid P v E Raamcontract Ontwikkelagenda GGZ Chronische vermoeidheid

2g: Kinder- en jeugd psychiatrie universitair en academisch*

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingen Universitaire ziekenhuizen Kinder- en jeugdpsychiatrie

UMC Utrecht
UMCG
MUMC
Erasmus MC
AMC

Afdelingen Academische ziekenhuizen Kinder- en jeugdpsychiatrie
Academisch deel van De Bascule
Academisch deel van Curium
Academisch deel van Accare
Academisch deel van Karakter

P.v.E

 

 

 

 

 

 

 

 P.v.E

 

Raamcontract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raamcontract

 

 

Ontwikkelagenda GGZ-KJP universitair

Ontwikkelagenda GGZ-ACKJP

 

2h: Adoptie- en hechtingsspecifieke stoornissen*

Basic Trust

P v E Raamcontract Ontwikkelagenda GGZ Adoptienazorg
2i: Forensische jeugdpsychiatrie klinisch* GGZ Eindhoven (De Catamaran) P.v.E Raamcontract Ontwikkelagenda GGZ Forensische jeugdpsychiatrie klinisch
2k: GGZ voor X Chromosomale gebonden genetische syndromen  Ambulatorium P.v E. Raamcontract (contract gaat in per 1 januari 2016) Ontwikkelagenda Ambulatorium X-chronosomale stoornissen en overige (persasieve) ontwikkelingsstoornissen)
2l: GGZ voor blinden en slechtzienden  Bartiméus

NB: Bekijk ook het Factsheet 
GGZ voor blinde en (ernstig) slechtziende kinderen
P.v.E. Raamcontract (contract gaat in per 1 januari 2016) Ontwikkelagenda GGZ voor blinden en slechtzienden
3: Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt
(LVB ZZP 4 en 5 met toeslag op tarief, 125 plekken

Ambiq
's Heeren Loo
Groot Emaus
Koraal Groep
De la Salle
Pluryn
De Beele

P v E Raamcontract Ontwikkelagenda Orthopedagogische behandelcentra

4: Expertise en behandelcentrum op terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar

 

Fier
Kompaan en de Bocht

P.v.E Raamcontract Ontwikkelagenda Gespecialiseerde opvang

5: Observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling

 

De Hondsberg PvE Raamcontract Ontwikkelagenda Gespecialiseerde diagnostiek: voortgangsrapportage stand van zaken september 2016

gedragsinterventies

 

       

6a: Relationele gezinstherapie 
(alleen bij inzet in het forensisch kader, vanaf 1 juli 2015 als alternatief voor FFT)

 

 

 

Accare
De Bascule
Entréa
De Kijvelanden
GGz Eindhoven met BJ Brabant
Pro Persona
De Viersprong

 

P.v. E Raamcontract Ontwikkelagenda erkende gedragsinterventies 

6b: Treatment Foster Care Oregon - TFCO

(alleen bij inzet in het forensisch kader)

Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering P v E Raamcontract Ontwikkelagenda TFCO

6c: Multidimensionele Familietherapie

(alleen bij inzet in het forensisch kader)

Arkin Punt P
BJ Brabant
Cardea
Elker
Forensisch Centrum Teylingereind
Hoenderloo Groep
IrisZorg
Jeugdhulp Friesland
Lijn5 Gelderland
Lindenhout
Parnassia Bavo Groep
Reinaerde
Sherpa
Spirit
Stichting De Jutters
Stichtig Timon
Tactus Verslavingszorg
Trivium Lindenhof
Vincent van Gogh
VNN

P v E Raamcontract Ontwikkelagenda

6d: Multi Systeem Therapie - MST

(alleen bij inzet in het forensisch kader)

Oosterpoort
Prismanet
Vincent van Gogh
De Viersprong
Stichting OGH
Ambulatorium
Juvent

P.v.E Raamcontract Ontwikkelagenda erkende gedragsinterventie MST

6e: Ouderschap met Liefde en Grenzen - OLG

(alleen bij inzet in het forensisch kader)

De Waag P v E Raamcontract Ontwikkelagenda Ouderschap met Liefde en Grenzen
7: Voedselweigering en onzindelijkheid* SeysCentra P v E Raamcontract Ontwikkelagenda Voedselweigering en onzindelijkheid

* Toegevoegd na 31-10-2013 (= na het verschijnen van het Landelijk Transitie Arrangement)

Wilt u meer weten over de landelijke aanpak of over een specifieke functie? Neem contact met ons op via lc@vng.nl of bel 070-3738393. Kijk op www.vng.nl/inkoopjeugdzorg

Informatie over tarieven

Wij hebben de tariefsinformatie bewust niet gepubliceerd op de website, omdat dit concurrentiegevoelige informatie betreft. In plaats daarvan hebben wij alle gemeenten om 1 of meer contactpersonen gevraagd voor het individueel beveiligd ontvangen van die informatie. Meer weten? Neem gerust contact met ons op via lc@vng.nl  of bel 070-373 8393.

Om de contactpersonenlijst zo up to date mogelijk te houden heeft de VNG de Totaallijst adressen gemeenten start zorg en tariefinformatie (versie juli 2017) op de website gezet, versleuteld met een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt u in een separaat bericht toegestuurd. Als u de contactpersonen voor uw gemeente wilt wijzigen dan kunt u mailen naar lc@VNG.nl

Deze pagina is onderdeel van www.vng.nl/inkoopjeugdzorg