Child Friendly Cities in Nederland

Dit internationale netwerk is ook in Nederland als beweging actief. Child Friendly Cities NL (CFC-NL) is voor: gemeentebestuurders, ambtenaren, uitvoerende organisaties die met en voor de jeugd werken, netwerkpartners binnen het jeugdbeleid en andere geïnteresseerden. Onze missie is het bevorderen van positief en innovatief jeugdbeleid. Een jongeren- en kindvriendelijke gemeente is goed voor iedereen! 

Child Friendly Cities helpt bij transformatie naar Positief Jeugdbeleid

Gemeenten werken op allerlei manieren aan een goed leef- en opvoedingsklimaat voor kinderen en jongeren. Zij doen dit samen met instellingen, burgers en bedrijven. Desondanks sluit de leefomgeving niet altijd goed aan: er zijn onvoldoende mogelijkheden voor ontplooiing, of de stad biedt jeugdigen weinig veiligheid en geborgenheid. De stad verliest zo haar kinderen… en de kinderen hun stad.

Een groot aantal steden en dorpen is actief met het onderwerp kind- en gezinsvriendelijke stad of dorp. Zij komen regelmatig samen onder de vlag van CFC-NL. Door kennisuitwisseling en dialoog komen we verder. Dat doen we samen met het Rijk en andere organisaties via het netwerk Child Friendly Cities.

CFC-NL biedt volop mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, te inspireren en voor eigen stad of dorp een passend programma te maken. Meedoen met CFC-NL staat open voor allen, die zich inzetten voor deze thema's en zich willen inspannen om kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden.

 • De kerngroep bestaat uit diverse gemeenten, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nationale Jeugdraad (NJR), Ruimte voor de Jeugd (RvdJ), Defence for Children, Kinderrechtencollectief, de branchevereniging Spelen en Bewegen, Verweij Jonker Instituut, Stichting Het Begint Bij Mij! en het ministerie van VWS. Het netwerk wordt gefaciliteerd door de VNG.
 • Aanmelden en op de hoogte blijven? Mail naar cfc@vng.nl Van de kerngroep Child Friendly Cities NL-netwerk is Jaap Verkroost de voorzitter en Max Tiemessen is secretaris.

Voor de komende jaren staan deze thema’s centraal:

 1. Meedoen en erbij horen!
  a. Belonging (identiteit ontwikkelen, gezien worden, je thuis voelen, 'ertoe doen')
  b. Inclusie (ieder kind krijgt kansen en wordt gestimuleerd om zijn talenten te ontwikkelen en eigen kracht te ontketenen)
  c. Burgerschap (passief: zorgen dat ook kinderen en jongeren zich thuis en welkom voelen in de gemeente en samenleving; actief: stimuleren en laten zien dat ze ook bijdragen aan de gemeente/samenleving, waaronder: stimuleren om kinderen en jongeren te betrekken bij beleidsvorming en -uitvoering)
  d. Samenhang opvoedsferen (positief pedagogisch klimaat en pedagogische dialoog thuis, op school en in de buurt)
 2. Sociaal rendement van positief jeugdbeleid
  Het netwerk helpt bij het zichtbaar en meetbaar maken van sociaal rendement, via aspecten als kwaliteit van sociale relaties, formele en informele netwerken en inzet voor de wijk of buurt.

Inspiratie, bijeenkomsten, handreikingen en website

De netwerkpartners CFC.NL zijn: diverse gemeenten, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nationale Jeugdraad (NJR), LCGW, Kenniscentrum Sport, Ruimte voor de Jeugd (RvdJ), Defence for Children, Kinderrechtencollectief, de bBranchevereniging Spelen en bewegen, Verweij Jonker Instituut, Stichting Het Begint Bij Mij! en het ministerie van VWS. Het netwerk wordt gefaciliteerd door de VNG.

Enkele quotes van enthousiaste bestuurders en medewerkers:

Gert Vos, wethouder gemeente Hoogeveen: De reden waarom Hoogeveen meedoet aan CFC-NL en waarom ik het belangrijk vind: Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden’, maar hoe mooi is het als die ‘dorpen’ ook elkaar inspireren en versterken! Kindvriendelijk zijn kun je niet alleen, we doen het samen in Hoogeveen!  

Marielle Heijmink, programmamanager Kansrijke Wijken, Gemeente Rotterdam:  De stad aantrekkelijker maken om in te wonen. We zetten in op wonen, op een veilige en groene leef, - sport, - en speelomgeving, en aan de talentontwikkeling van elk kind. Via het netwerk van CFC komen we in contact met andere steden. Door kennis en ervaringen te delen kunnen we veel van elkaar leren, om zo de steden samen nog kindvriendelijker te maken.

Chris Kuypers, directeur LCGW, het netwerk van gemeenteambtenaren in het sociaal domein: Het LCGW doet mee aan Child Friendly Cities omdat we staan voor een beter sociaal domein.  CFC is belangrijk omdat het kinderen vandáág centraal stelt, en niet in de toekomst. CFC levert mij een nieuwe kijk op de alledaagse werkelijkheid en helpt bij de transformatie in het sociaal domein.